ZŠ a MŠ Proseč, město Proseč a Městská knihovna Proseč vyhlašují

XII. ročník celostátní literární soutěže dětí ZŠ a  odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a mladých začínajících autorů do 35 let

MLADÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ

 

Podmínky a organizace soutěže:

Pořadatelé:

ZŠ a MŠ Proseč, město Proseč a Městská knihovna Proseč
 

Soutěžní kategorie:

  • I. 4. - 5. ročník ZŠ,
  • II. 6. - 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • III. 8. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • IV. mladí začínající autoři do 35 let

 

Téma: bez omezení.
Hodnoceny se dvě oblasti: poezie a próza.

 

Podmínky pro I. - III. kategorii:

Počet příspěvků z každé školy:

Poezie: 1 - 3 práce od jednoho autora v každé věkové kategorii

Próza: 1 práce v každé věkové kategorii. Soutěžní práce by neměla přesáhnout 3 strany formátu A4  strojopisu.

Podmínky pro IV. kategorii:

Účastní se začínající autoři, kteří nejsou členy Obce spisovatelů ani Asociace spisovatelů

Poezie: 8 - 12 básní

Próza: 6 - 12 normostran A4 textu

V práci uveďte:

  • jméno a příjmení autora
  • kontakt
  • název práce
  • soutěžní kategorii
  • ročník (rok narození v případě IV. kategorie)
  • školu + tel. a e-mail kontakt na školu (pro I. - III. kategorii) 

Hodnocení:

Posuzuje se obsah, forma a jejich hodnota jazyková, oceňuje se originálnost myšlenky a působivost. Zejména se bere v úvahu stránka kompoziční a stylistická.

Odeslání:

Soutěžní práce je třeba zasílat  do 31. 1. 2022 elektronicky na e-mail: tereza@zsprosec.cz

Práce zasílejte v jednotném formátu: Typ písma: Times New Roman, velikost písma: 12, 

Všechny soutěžní práce musí být původní, nepublikované a dosud v soutěžích nevyhodnocené (za splnění podmínek u soutěžících v I. - III. kategorii odpovídá škola vysílající soutěžícího)

Vyhodnocení odbornou porotou proběhne do: 20. 4 .2022.

V každé kategorii obdrží soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, hodnotné věcné odměny.  
 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s interpretací nejlepších prací za účasti poroty a čestného hosta se uskuteční v sobotu 14. 5. 2022 v Proseči. Pozvánka úspěšným autorům bude zaslána do 29. 4. 2022 

Všechny zúčastněné školy a autoři obdrží do 30. 6. 2022 výsledkovou listinu.