ZŠ Proseč, město Proseč a Městská knihovna Proseč vyhlašují

XI. ročník celostátní literární soutěže dětí ZŠ a  odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Podmínky a organizace soutěže:

Pořadatelé:

ZŠ a MŠ Proseč, město Proseč a Městská knihovna Proseč
 

Soutěžní kategorie:

  • I. 4. - 5. roč. ZŠ,
  • II. 6. - 7. roč. ZŠ,
  • III. 8. - 9. roč. ZŠ 

a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Téma: bez omezení.
Hodnoceny se dvě oblasti: poezie a próza.

Soutěžní práce by neměla přesáhnout 3 strany formátu A4  strojopisu.

Počet příspěvků z každé školy:

U poezie maximálně 3 práce a u prózy 1 práce v každé věkové kategorii, psané na  počítači a zaslané elektronicky (typ písma Times New Roman, vel. 12). Všechny soutěžní práce musí být původní, nepublikované a dosud v soutěžích nevyhodnocené (za tyto podmínky přebírá plnou odpovědnost vysílající škola).

Hodnocení:

Posuzuje se obsah, forma a jejich hodnota jazyková, oceňuje se originálnost myšlenky a působivost. Zejména se bere v úvahu stránka kompoziční a stylistická.

Odeslání:

Soutěžní práce je třeba zasílat  do 16. 2. 2018 elektronicky prostřednictvím formuláře na adrese: https://www.terezanovakova.cz/cs/prihlaska

V práci uveďte: jméno a příjmení žáka, soutěžní kategorii, ročník, školu a název práce, kontakt  na autora i školu – telefon, e-mail. Vyhodnocení odbornou porotou proběhne do: 20. 4 .2018.

Pozvánka úspěšným autorům na společné setkání v Proseči v sobotu 19. 5. 2018 bude zaslána do 27. 4. 2018. Porotu stanoví pořadatelé a jí přísluší právo případně neudělit některá umístění.
Všechny zúčastněné školy obdrží do 30. 6. 2018 výsledkovou listinu.
 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s interpretací nejlepších prací za účasti poroty a čestného hosta se uskuteční v sobotu 19. 5. 2018 v Proseči. Čestnými hosty v minulých ročnících byli například básník Jiří Žáček, herci Michaela Kuklová, Jiří Pomeje, Luba Skořepová, Stanislav Zindulka, Bohumil Švarc, Markéta Hrubešová či Ester Janečková.

Pozvaní autoři obdrží s pozvánkou program celodenního setkání.