Proseč Terézy Novákové 2017

DOVOLUJEME SI VYZVAT VŠECHNY NEPROFESIONÁLNÍ AUTORY A AUTORKY V ŽÁNRECH PRÓZY A POEZIE, ABY SE PUSTILI DO VELKÉHO LITERÁRNÍHO A SOUTĚŽNÍHO DOBRODRUŽSTVÍ. MĚSTO PROSEČ, KULTURNÍ KOMISE MĚSTA PROSEČ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSEČ S PODPOROU TVARU A ČESKÉHO CENTRA PEN KLUBU VYHLAŠUJÍ 22. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ“. PROSÍME VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ AUTORY, ABY SI POZORNĚ PŘEČETLI SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY, PROTOŽE DO ANONYMNÍHO HODNOCENÍ POROTCÙ SE DOSTANOU POUZE PRÁCE, KTERÉ TĚMTO PODMÍNKÁM BUDOU ODPOVÍDAT. ZA SPRÁVNÉ, KOREKTNÍ A NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ PRACÍ ODPOVÍDAJÍ POŘADATELÉ A SYMBOLICKY DOHLÍŽÍ PATRONKA SOUTĚŽE, PŘÍSNÁ ALE SPRAVEDLIVÁ, „PROSEČSKÁ“ SPISOVATELKA TERÉZA NOVÁKOVÁ.

SOUTĚŽ PROBÍHÁ VE DVOU KATEGORIÍCH:

1. kategorie: próza všech žánrů

(minimální 6 normostran A4, maximální počet 12 normostran A4)

2. kategorie: poezie

(minimální počet básní 8)

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 • Soutěže se může zúčastnit občan České republiky starší 15 let, který není členem Obce spisovatelů nebo Syndikátu novinářů.
 • Všechny práce musí být původní a dosud v soutěžích neobeslané.
 • Účastník soutěže dává souhlas s uveřejněním soutěžního příspěvku na www.terezanovakova.cz a k použití pro materiály a akce související se soutěží PTN.
 • Do každé kategorie může autor zaslat pouze jeden příspěvek.
 • Příjem prací a přihlášení do soutěže je umožněno pouze elektronicky na www.terezanovakova.cz, kontaktní osoba Eva Rejentová, e-mailová adresa: knihovna@prosec.cz, tel: 469 321 047 a to nejpozději do 31. srpna 2017
 • Přijetí přihlášky a soutěžního příspěvku bude zpětně potvrzeno e-mailem.
 • Soutěž je anonymní, příspěvek pošlete samostatně jako přílohu bez uvedení jména autora.
 • V každé kategorii obdrží soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech odměny:
  • 1. místo - značková elektronická čtečka, příslušenství a e-knihy v celkové hodnotě 4 000 Kč a předplatné jednoho ročníku obtýdeníku TVAR
  • 2. místo - e-knihy dle vlastního výběru v hodnotě 2 000 Kč
  • 3. místo - věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč.
 • Porota může udělit i čestné uznání.
 • Vyhodnocení soutěže se uskuteční v sobotu 21. října v Proseči, autoři budou včas vyrozuměni o výsledcích soutěže a pozváni na setkání autorů do Proseče.
 • Vítězné příspěvky budou zveřejněny v literárním obtýdeníku TVAR a na webových stránkách www.terezanovakova.cz.

Členové hodnotící porory:

Adam Borzič

Český básník, překladatel, publicista a terapeut

Vystudoval teologii při ETF-TKT UK a absolvoval psychoterapeutický výcvik. Je chorvatského a českého původu. Od roku 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía. Dále publikoval básnické sbírky Rozevírání, Počasí v Evropě (nominace na Magnesii Literu) a Orfické linie. Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do několika evropských jazyků. Vedle literatury se zabývá psychoterapií a spiritualitou.

Mgr. Alena Scheinostová

Česká novinářka, publicistka, překladatelka a literární teoretička.

Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se začala učit romštinu a zabývat se romskou literaturou, které se věnovala i ve své diplomové práci. Romskou literaturou se zabývá jako překladatelka, editorka a recenzentka. Od roku 2009 pracuje jako redaktorka v Katolickém týdeníku a přispívá i do dalších periodik. Jako novinářka se zaměřuje na témata rodiny, náboženství, společnosti, menšin, lidských práv a umění. Společně s Vojtěchem Bílým napsala knihu „Když padají manga: Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu“.

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Dramaturg, teatrolog, literární vědec

Vystudoval teorii a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako odborný asistent na katedře divadelních studií Filozofické fakulty MU v Brně a současně jako dramaturg ve Švandově divadle v Praze. Zabývá se českým činoherním divadlem a dramatem ve XX. století, zejména po roce 19456, problematikou vztahu státu a umění, umění a společnosti, existence a funkce divadla v totalitním režimu aj. Je členem redakční rady odborného časopisu Thetaralia a členem redakce časopisu Svět a divadlo. Autorsky spolupracoval na několika knižních projektech odborného i popularizačního charakteru.