Česká spisovatelka Teréza Nováková v Proseči žila a tvořila a její odkaz s námi žije i dlouho po její smrti. Místo jejího posledního odpočinku na pražských Olšanských hřbitovech budilo zájem našich občanů i vedení města v minulosti, především v souvislosti s údržbou tohoto pietního místa. Bylo uskutečněno několik jednání o údržbě jejího hrobu z prostředků správy pražských hřbitovů nebo na náklady našeho města.

V letě roku 2013 byl spuštěn projekt Adopce hrobů českých velikánů, který by měl pomoci řešit vybrané dlouhodobě neudržované hroby formou adopce. Mezi zapomenutými hroby slavných lidí byl i hrob české spisovatelky Terézy Novákové. O tomto projektu nás také informoval Klub seniorů Proseč, který má zájem, aby místo odpočinku naší významné osobnosti bylo řádně udržováno. Za jejich zájem jim tímto děkujeme. Po jednání s ředitelem správy pražských hřbitovů rozhodla rada města hrob adoptovat. Jedná se o morální závazek a povinnost k významné osobnosti a její rodině, která byla část svého života pevně spojená s Prosečí.

Certifikát o adopci hrobu spisovatelky
Štítky