Socha české spisovatelky Terézy Novákové, která v Proseči žila, tvořila a Proseč si velmi oblíbila, byla u základní školy v Proseči slavnostně odhalena v květnu 1977. Stalo se tak u příležitosti 65. výročí od úmrtí spisovatelky. Socha je zhotovena z pískovce a jejím autorem je akademický sochař František Janda z Osíka. Od té doby uplynulo již téměř 40 let, v roce 2015 začalo město společně s vedením školy uvažovat nad nutností provedení opravy sochy. Následně byl osloven restaurátor MgA. Petr Rejman, aby navrhl postup a nutné kroky opravy a celkové konzervace sochy. V roce 2016 byly vyčleněny v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Nemalou částkou na opravu přispěla také rodina Haazsova, která spravuje majetek spisovatelky, za což jim patří poděkování. Oprava sochy spisovatelky byla provedena MgA. Petrem Rejmanem na přelomu července a srpna roku 2016 a celkové náklady opravy byly 39 tisíc korun. Snažili jsme se, připravit spisovatelce důstojnou poctu k její lásce a obdivu k našemu městu a snad se nám to podařilo.

Štítky